Usługi

Optymalizacja/doskonalenie procesów

W ramach współpracy z nami zapoznają się Państwo z filozofią lean thinking w zarządzaniu przedsiębiorstwem, poznają różne jej formy (lean management, lean office, lean manufacturing). W ramach usługi optymalizacji/doskonalenia procesów wdrażamy także zasady podejścia Kaizen oraz Six-Sigma. 

W ramach optymalizacji/doskonalenia procesów rozwiązujemy problemy z różnymi rodzajami marnotrawstwa, do eliminacji którego dążą działania realizowane w ramach podejścia „lean”.

Nauczymy Państwo w jaki sposób stosować podstawowe narzędzi takie jak: mapowanie strumienia wartości (VSM), instrumentarium wspomagające utrzymanie ruchu (TPM) – OEE i SMED, metodykę 5S, balansowanie linii produkcyjnej, ideę Just-in-time oraz Kanban. Zapoznamy Państwa również ze sposobami motywowania pracowników i zachęcania ich do rozwoju filozofii lean w firmie.

Optymalizacja/doskonalenie procesów

W ramach współpracy z nami zapoznają się Państwo z filozofią lean thinking w zarządzaniu przedsiębiorstwem, poznają różne jej formy (lean management, lean office, lean manufacturing). W ramach usługi optymalizacji/doskonalenia procesów wdrażamy także zasady podejścia Kaizen oraz Six-Sigma. 

W ramach optymalizacji/doskonalenia procesów rozwiązujemy problemy z różnymi rodzajami marnotrawstwa, do eliminacji którego dążą działania realizowane w ramach podejścia „lean”.

Nauczymy Państwo w jaki sposób stosować podstawowe narzędzi takie jak: mapowanie strumienia wartości (VSM), instrumentarium wspomagające utrzymanie ruchu (TPM) – OEE i SMED, metodykę 5S, balansowanie linii produkcyjnej, ideę Just-in-time oraz Kanban. Zapoznamy Państwa również ze sposobami motywowania pracowników i zachęcania ich do rozwoju filozofii lean w firmie.

Audyty

System w Państwa firmie musi ewoluować wraz z rozwojem firmy. Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania wpisane jest w podstawy filozofii ich funkcjonowania. Audyt jest jednym z podstawowych instrumentów służących badaniu i ocenie skuteczności/efektywności wdrożonych w organizacji rozwiązań. Służy nie tylko weryfikowaniu zgodności z przyjętymi wymaganiami, ale także stanowi nieocenione narzędzie umożliwiające identyfikowanie zagrożeń i szans występujących w procesach. Jego fachowe przeprowadzenie nie jest jednak rzeczą prostą.

Niezbędna jest do tego gruntowna wiedza z obszaru audytu, zdolności analityczne jak i umiejętności interpersonalne.

Wszystko to mogą zapewnić Państwu audytorzy Quem. Dysponujemy zespołem audytorów z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą popartą certyfikatami audyorów wiodących IRQA. Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić pojedynczy audyt wewnętrzny (pierwszej strony) w Państwa firmie lub u Państwa klienta (audyt drugiej strony). Możemy przejąć także całościowo realizację programu audytów wewnętrznych w ramach funkcjonujących w firmie systemów.

Audyty

System w Państwa firmie musi ewoluować wraz z rozwojem firmy. Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania wpisane jest w podstawy filozofii ich funkcjonowania. Audyt jest jednym z podstawowych instrumentów służących badaniu i ocenie skuteczności/efektywności wdrożonych w organizacji rozwiązań. Służy nie tylko weryfikowaniu zgodności z przyjętymi wymaganiami, ale także stanowi nieocenione narzędzie umożliwiające identyfikowanie zagrożeń i szans występujących w procesach. Jego fachowe przeprowadzenie nie jest jednak rzeczą prostą.

Niezbędna jest do tego gruntowna wiedza z obszaru audytu, zdolności analityczne jak i umiejętności interpersonalne.

Wszystko to mogą zapewnić Państwu audytorzy Quem. Dysponujemy zespołem audytorów z wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą popartą certyfikatami audyorów wiodących IRQA. Na Państwa zlecenie możemy przeprowadzić pojedynczy audyt wewnętrzny (pierwszej strony) w Państwa firmie lub u Państwa klienta (audyt drugiej strony). Możemy przejąć także całościowo realizację programu audytów wewnętrznych w ramach funkcjonujących w firmie systemów.

Zarządzanie produkcją

Oferta współpracy z Quem w obszarze zarządzania produkcją obejmuje problematykę planowania i optymalizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze statystycznym sterowaniem procesami wytwarzania. Zarządzanie produkcją to umiejętność doboru instrumentarium zarządzania, jego stosowania i interpretacji uzyskiwanych wyników celem podejmowania racjonalnych decyzji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. 

Quem świadczy usługi doradcze w zakresie narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania (harmonogramowanie), poprzez realizację (metody sterowania przepływem produkcji; sposoby usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych; statystyczne sterowanie procesami) i rozliczanie produkcji, aż po raportowanie.

Zarządzanie produkcją to również umiejętność doboru i kierowania zespołem produkcyjnym. Quem kształci liderów zespołów produkcyjnych poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie: zasad efektywnej organizacji pracy, budowania zespołu i roli lidera w zespole produkcyjnym, motywacji i delegowania zadań, komunikacji wewnętrznej oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów.

Zarządzanie produkcją

Oferta współpracy z Quem w obszarze zarządzania produkcją obejmuje problematykę planowania i optymalizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze statystycznym sterowaniem procesami wytwarzania. Zarządzanie produkcją to umiejętność doboru instrumentarium zarządzania, jego stosowania i interpretacji uzyskiwanych wyników celem podejmowania racjonalnych decyzji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. 

Quem świadczy usługi doradcze w zakresie narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją – od planowania (harmonogramowanie), poprzez realizację (metody sterowania przepływem produkcji; sposoby usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych; statystyczne sterowanie procesami) i rozliczanie produkcji, aż po raportowanie.

Zarządzanie produkcją to również umiejętność doboru i kierowania zespołem produkcyjnym. Quem kształci liderów zespołów produkcyjnych poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie: zasad efektywnej organizacji pracy, budowania zespołu i roli lidera w zespole produkcyjnym, motywacji i delegowania zadań, komunikacji wewnętrznej oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów.

Systemy zarządzania

Quem świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie opracowywania systemów zarządzania opartych na standardach ISO i innych. System zarządzania jest określonym sposobem postępowania w zarządzaniu firmą. Istnieje możliwość wdrażania kilku systemów jednocześnie (systemów zintegrowanych). System zarządzania może być wdrożony bez oparcia o jakikolwiek standard. Jedna wdrażając system zgodnie z wymaganiami wybranej normy mają Państwo gwarancję, że system ten będzie kompletny oraz, że będzie spełniał funkcje jakich się od niego oczekuje.

Aby system był skuteczny i efektywny musi być odpowiednio zaprojektowany i wdrożony tak, aby zgodny był z charakterem i specyfiką danej organizacji, a kadra firmy poddana szkoleniom wyjaśniającym sens istnienia systemu i wymagania przezeń stawiane. Zadanie to nie jest rzeczą prostą, dlatego powierza się je specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami przyjętej normy, system poddaje się weryfikacji strony trzeciej (jednostki certyfikującej). Quem wspiera wszystkie etapy wdrożenia systemu począwszy od rozpoznania procesów firmy kończąc na uzyskaniu przez firmę certyfikatu jednostki zewnętrznej.

Systemy zarządzania

Quem świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie opracowywania systemów zarządzania opartych na standardach ISO i innych. System zarządzania jest określonym sposobem postępowania w zarządzaniu firmą. Istnieje możliwość wdrażania kilku systemów jednocześnie (systemów zintegrowanych). System zarządzania może być wdrożony bez oparcia o jakikolwiek standard. Jedna wdrażając system zgodnie z wymaganiami wybranej normy mają Państwo gwarancję, że system ten będzie kompletny oraz, że będzie spełniał funkcje jakich się od niego oczekuje.

Aby system był skuteczny i efektywny musi być odpowiednio zaprojektowany i wdrożony tak, aby zgodny był z charakterem i specyfiką danej organizacji, a kadra firmy poddana szkoleniom wyjaśniającym sens istnienia systemu i wymagania przezeń stawiane. Zadanie to nie jest rzeczą prostą, dlatego powierza się je specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami przyjętej normy, system poddaje się weryfikacji strony trzeciej (jednostki certyfikującej). Quem wspiera wszystkie etapy wdrożenia systemu począwszy od rozpoznania procesów firmy kończąc na uzyskaniu przez firmę certyfikatu jednostki zewnętrznej.

Specjaliści Quem pomogą Państwu we wdrożeniu praktycznie każdego znormalizowanego systemu zarządzania: 

 • ISO 9001 – zarządzanie jakością, 
 • IATF 16969 – zarządzanie jakością dla dostawców branży motoryzacyjnej,
 • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe, 
 • ISO 45001 – zarządzanie BHP, 
 • ISO 50001 – zarządzanie energią, 
 • ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 
 • ISO 17025 – kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • ISO 3834 – zapewnienie jakości przy spawaniu materiałów metalowych,
 • inne.

Specjaliści Quem pomogą Państwu we wdrożeniu praktycznie każdego znormalizowanego systemu zarządzania: 

 • ISO 9001 – zarządzanie jakością, 
 • IATF 16969 – zarządzanie jakością dla dostawców branży motoryzacyjnej,
 • ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe, 
 • ISO 45001 – zarządzanie BHP, 
 • ISO 50001 – zarządzanie energią, 
 • ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 
 • ISO 17025 – kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących,
 • ISO 3834 – zapewnienie jakości przy spawaniu materiałów metalowych,
 • inne.

Szkolenia

Aby zapewnić skuteczność przyjętych rozwiązań  w firmie niezbędne są do tego kompetencje i zaangażowanie personelu. Szkolenia Quem pomogą Państwu w tej materii.

Nasi trenerzy to wykładowcy uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym jak i praktycznym.

Przekazujemy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale zawsze popieramy ją praktycznymi przykładami związanymi z Państwa branżą. Dobór takich fachowców zapewnia skuteczne przekazanie wiedzy osobom szkolonym oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy.

Szkolenia

Aby zapewnić skuteczność przyjętych rozwiązań  w firmie niezbędne są do tego kompetencje i zaangażowanie personelu. Szkolenia Quem pomogą Państwu w tej materii.

Nasi trenerzy to wykładowcy uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym jak i praktycznym.

Przekazujemy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale zawsze popieramy ją praktycznymi przykładami związanymi z Państwa branżą. Dobór takich fachowców zapewnia skuteczne przekazanie wiedzy osobom szkolonym oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania pozyskanej wiedzy.

Oferta naszych szkoleń obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z zarządzaniem. Oferta naszych szkoleń podzielona została na 8 bloków tematycznych:

 • Doskonalenie organizacji (lean management, koszty jakości, …),
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie środowiskowe/energią,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Kursy specjalistyczne.

 W ramach każdego bloku przeprowadzamy odpowiednio dobrane szkolenia poczynając od tych podstawowych dotyczących np. wymagań norm, przez warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych, kończąc na specjalistycznych szkoleniach skrojonych indywidualnie na potrzeby klienta.

Przykłady organizowanych przez nas szkoleń „pod klienta”: 

 • stereometria powierzchni,
 • podstawy metrologii,
 • maszyny  współrzędnościowe
 • i wiele innych.

Oferta naszych szkoleń obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z zarządzaniem. Oferta naszych szkoleń podzielona została na 8 bloków tematycznych:

 • Doskonalenie organizacji (lean management, koszty jakości, …),
 • Zarządzanie jakością,
 • Zarządzanie środowiskowe/energią,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Kursy specjalistyczne.

 W ramach każdego bloku przeprowadzamy odpowiednio dobrane szkolenia poczynając od tych podstawowych dotyczących np. wymagań norm, przez warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych, kończąc na specjalistycznych szkoleniach skrojonych indywidualnie na potrzeby klienta.

Przykłady organizowanych przez nas szkoleń „pod klienta”: 

 • stereometria powierzchni,
 • podstawy metrologii,
 • maszyny  współrzędnościowe
 • i wiele innych.