Jak działamy

Jak działamy

Jak działamy

1. Rozpoznanie

Przed przystąpieniem do pracy zapoznajemy się z problemem w formie adekwatnej do jego złożoności. Przeprowadzamy obserwacje, wywiady. W przypadku złożonych projektów wykonujemy audyt zerowy, aby na „żywym” organizmie ocenić stan, możliwości i czasochłonność wdrożenia konkretnych rozwiązań. 

1. Rozpoznanie

Przed przystąpieniem do pracy zapoznajemy się z problemem w formie adekwatnej do jego złożoności. Przeprowadzamy obserwacje, wywiady. W przypadku złożonych projektów wykonujemy audyt zerowy, aby na „żywym” organizmie ocenić stan, możliwości i czasochłonność wdrożenia konkretnych rozwiązań. 

2. Analiza

Zebrane dane i materiały poddajemy wnikliwej, w tym statystycznej analizie, co umożliwia opracowanie rozwiązań dedykowanych konkretnym problemom i celom. Takie podejście daje możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów, którymi Państwo dysponują i osiągnięcie trwałych rezultatów.

2. Analiza

Zebrane dane i materiały poddajemy wnikliwej, w tym statystycznej analizie, co umożliwia opracowanie rozwiązań dedykowanych konkretnym problemom i celom. Takie podejście daje możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów, którymi Państwo dysponują i osiągnięcie trwałych rezultatów.

3. Zdefiniowanie celu

Zdefiniowanie celu i opracowanie zadań daje jasny przekaz pracownikom co ma być zrealizowane i jak to osiągnąć. W znanym środowisku pracownikom pracuje się bezpieczniej i w łatwiejszy sposób osiągają założony efekt.

3. Zdefiniowanie celu

Zdefiniowanie celu i opracowanie zadań daje jasny przekaz pracownikom co ma być zrealizowane i jak to osiągnąć. W znanym środowisku pracownikom pracuje się bezpieczniej i w łatwiejszy sposób osiągają założony efekt.

4. Realizacja doradztwo/szkolenia

Pomagamy na każdym etapie procesu wdrożenia celów i zadań. Motywujemy pracowników, wspieramy praktyczną wiedzą a dedykowane szkolenia mają za zadanie budowanie świadomości pracowników i uzyskanie ich większego zaangażowania. 

4. Realizacja doradztwo/szkolenia

Pomagamy na każdym etapie procesu wdrożenia celów i zadań. Motywujemy pracowników, wspieramy praktyczną wiedzą a dedykowane szkolenia mają za zadanie budowanie świadomości pracowników i uzyskanie ich większego zaangażowania. 

5. Weryfikacja

Każdy projekt kończy się ewaluacją osiągniętych wyników.
Z ewaluacji powstaje szczegółowy raport, który zawiera wskazówki do dalszych działań i doskonalenia. Celem naszym jest uzyskanie nie tylko jednorazowego efektu, ale także wypracowanie praktyk, które staną się trwałym elementem działań Państwa firmy.

5. Weryfikacja

Każdy projekt kończy się ewaluacją osiągniętych wyników.
Z ewaluacji powstaje szczegółowy raport, który zawiera wskazówki do dalszych działań i doskonalenia. Celem naszym jest uzyskanie nie tylko jednorazowego efektu, ale także wypracowanie praktyk, które staną się trwałym elementem działań Państwa firmy.