Statystyczne sterowanie procesami

Zastosowanie / Oferta

Statystyczne sterowanie procesami (SPC) to jedno z najważniejszych zagadnień w obszarze zapewniania jakości procesów wytwarzania i spełniania oczekiwań klienta czy technologa w odniesieniu do jakości wyrobów finalnych. Narzędzia SPC poprzez obrazy (wykresy kart kontrolnych) na bieżąco dostarczają informacji o aktualnym stanie procesu. Główne zadania stawiane SPC to ocena możliwości procesu wytwarzania w odniesieniu do specyfikacji, czyli do wymagań klienta oraz monitorowanie stabilności tego procesu za pomocą kart kontrolnych. Celem tych działań jest utrzymywanie zadanego poziomu jakości procesu i – poprzez identyfikację symptomów jego destabilizacji – zapobieganie niezgodnościom.

W ramach współpracy z Quem nabędą Państwo umiejętności pozwalające realizować te zadania – wyznaczać i interpretować współczynniki zdolności jakościowej procesów wytwarzania oraz dobierać (w zależności od monitorowanej cechy), projektować i prowadzić karty kontrolne (zarówno dla cech mierzalnych, jak i atrybutowych), a także interpretować uzyskiwane wyniki.

Adresaci oferty               

Ofertę kierujemy do pracowników działów jakości i osób zajmujących się zapewnieniem jakości, liderów i członków zespołów doskonalących i członków zespołów projektów six-sigma, inżynierów procesów, kierowników, pełnomocników ds. zarządzania jakością, technologów, a także do pracowników działu zakupów (do osób odpowiedzialnych za jakość dostaw)

Korzyści dla Firmy

– znajomość i umiejętność doboru kart kontrolnych w Firmie

– umiejętność interpretacji wyników analiz statystycznych i obrazu na kartach kontrolnych

– znajomość zdolności procesów wytwarzania (umiejętność wyznaczania i interpretacji wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk)