PN-N/OHSAS 18001 – System zarządzania BHP

      Norma PN-N-18001 lub międzynarodowa specyfikacja OHSAS 18001 przedstawiają wymagania będące podstawą do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obecnie we wszystkich typach organizacji prawo polskie obliguje firmy do identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego pracowników. Wdrożony system oparty o normę PN-N-18001 daje nie tylko możliwości spełnienia wymogów prawnych, ale umożliwia także zarządzanie zagrożeniami i związanymi z nimi ryzykami w taki sposób, aby te zagrożenia eliminować przy optymalnym zaangażowaniu własnych zasobów.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg PN-N/OHSAS 18001:

  • identyfikacja i eliminacja zagrożeń życia i zdrowia pracowników,
  • uświadomienie pracownikom wagi problemów BHP i umotywowanie do wspólnej troski o bezpieczeństwo pracy,
  • redukcja kosztów i strat, poprzez redukcję liczby wypadków,
  • prestiż, uznanie społeczne i wśród ubezpieczycieli, wynikające z otrzymania certyfikatu systemu zarządzania BHP.

Czas wdrożenia sytemu zarządzania jakością wg PN-N/OHSAS 18001:

  • dla firmy ok. 15 os., 3-4 miesiące,
  • dla firmy ok. 50 os., 4-6 miesięcy,
  • dla firmy ok. 100 os., 5-6 miesięcy,
  • dla firm dużych > 250 os., powyżej 6 miesięcy