Planowanie i optymalizacja produkcji

Zastosowanie / Oferta

W ramach współpracy z Quem nabędą Państwo umiejętności pozwalające zaplanować produkcję, zaprojektować linie i gniazda produkcyjne zgodnie z ideą przepływu jednej sztuki (przepływ ciągły), a więc ze zwróceniem uwagi na takt i rytm pracy jednostki produkcyjnej. Poznacie Państwo także zasady just-in-time oraz sposoby integracji i współpracy w ramach łańcucha dostaw. Poza tym, poznacie Państwo metody racjonalizacji harmonogramów produkcji, by efektywnie realizować procesy w otoczeniu często zmieniających się zamówień/zleceń. W ramach współpracy z Quem podjęty zostanie również temat równoważenia linii produkcyjnych. Problem balansowania linii to główny element optymalizacji produkcji.   

Adresaci oferty               

Ofertę kierujemy przede wszystkim do kierowników produkcji i/lub zmian, właścicieli procesów, brygadzistów, planistów, ale także do konstruktorów, technologów, logistyków i pracowników działu zakupów

Korzyści dla Firmy

– skrócenie czasu przejścia wyrobu

– pozyskanie umiejętności równoważenia/balansowania linii produkcyjnych

– racjonalizacja wykorzystania stanowisk produkcyjnych i przerw międzyoperacyjnych

– umiejętność planowania i sterowania przepływem produkcji przy użyciu harmonogramów operacyjnych