PAS 99 – Zarządzanie zintegrowane

       Specyfikacja PAS 99 to pierwsza na świecie norma opracowana przez BSI (British Standard Institution), która podchodzi w sposób holistyczny do systemów zarządzania. Nie zastępuje ona certyfikacji na poszczególne standardy, ale daje potwierdzenie, że w organizacji został wdrożony realnie funkcjonujący Zintegrowany System Zarządzania. W ramach specyfikacji PAS 99 mogą być integrowane praktycznie wszystkie systemy zarządzania, niezależnie od ich liczby, czy organizacji, w której są wdrożone.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg PAS 99:

  • uniknięcie dublowania przetwarzanych informacji oraz dokumentacji,
  • poprawa komunikacji,
  • redukcja kosztów utrzymania ZSZ,
  • rzeczywista ocena skuteczności i efektywności systemu,
  • uporządkowanie dokumentacji systemu,
  • precyzyjne wyznaczanie celów i motywowanie personelu,
  • usprawnienie i udoskonalenie działań w ujęciu całej organizacji,
  • możliwość zintegrowanego zarządzania ryzykiem biznesowym,
  • poprawienie konkurencyjności,
  • zapewnienie prestiżu z tytułu otrzymania certyfikatu PAS 99.