Systemy zintegrowane

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001)

Symbol kursu:Z-001
Liczba dni:3

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Zarządzania i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ZSZ. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny systemu zintegrowanego wg ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001

Symbol kursu:Z-002
Liczba dni:2

Szkolenie łączy w sobie zakres szkolenia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności związane z auditem zintegrowanego systemu nastawionego na najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo informacji. Pokazuje jak zwrócić uwagę na mocne i słabe strony takiego systemu oraz uwypukla obszary styku omawianych systemów.

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania (wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS/PN-N-18001)

Symbol kursu:Z-003
Liczba dni:3

Szkolenie przeznaczone dla osób, które zarządzają bądź planują zarządzać Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak zbudować i skutecznie zarządzać ZSZ tak, aby wykorzystać efekt synergii płynący z integracji. Szkolenie oprócz standardowych informacji o systemach zarządzania, zawiera przydatne informacji specyficzne dla ZSZ oraz bogate jest w praktyczne przykłady z funkcjonowania ZSZ (dokumentowanie, audytowanie, wykorzystanie narzędzi, monitorowanie i raportowanie).

Pełnomocnik zintegrowanego systemu wg ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001

Symbol kursu:Z-004
Liczba dni:2

Szkolenie przeznaczone dla osób, które zarządzają bądź planują zarządzać zintegrowanym systemem zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak zbudować i skutecznie zarządzać systemem tak, aby wykorzystać efekt synergii płynący z integracji. Szkolenie oprócz standardowych informacji o systemach zarządzania, zawiera przydatne informacji specyficzne dla jakości informacji oraz bogate jest w praktyczne przykłady z funkcjonowania systemu zintegrowanego (dokumentowanie, audytowanie, wykorzystanie narzędzi, monitorowanie i raportowanie).