Zarządzanie środowiskowe

Wymagania normy ISO 14001:2004

Symbol kursu:E-001
Liczba dni:1

Szkolenie zapoznaje z wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja normy ISO 14001 poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.

Audytor wewnętrzny systemu ZŚ

Symbol kursu:E-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu ZŚ

Symbol kursu:E-003
Liczba dni:2

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania Środowiskowego opartym na normie ISO 14001. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się z normą, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (analiza aspektów środowiskowych, zastosowanie przepisów prawa, techniki implementowania wymagań normy, dokumentowanie i inne).

Identyfikacja aspektów środowiskowych

Symbol kursu:E-004
Liczba dni:1

Norma ISO 14001:2004 wymaga od firm ustalenia procedury identyfikowania, oceny i nadzorowania jej aspektów środowiskowych. Szkolenie zapoznaje uczestników z metodologiami identyfikowania aspektów, a także postępowania z nimi. Część teoretyczna poparta jest licznymi przykładami praktycznymi (także z obszaru obejmującego działalność Klienta).