Zarządzanie produkcją

Audytor wewnętrzny wg ISO 17025:2005

Symbol kursu:L-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w laboratorium z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością i będą związane z audytowaniem tego obszaru. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Wymagania normy ISO 17025:2005

Symbol kursu:L-001
Liczba dni:1

Szkolenie zapoznaje z wymagania normy ISO/IEC 17025:2005 w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja normy poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnym laboratorium.