Pozostałe

Warsztaty z integracji grupowej

Symbol kursu:ZL-005
Liczba dni:1

Szkolenie przeznaczone jest dla nowo tworzących się grup osób, które będą w przyszłości ze sobą współpracować. Jednocześnie, stanowi doskonałą formę ćwiczeń służącą poprawie relacji pomiędzy pracownikami o wieloletnim stażu. Warsztaty służą skutecznemu nawiązaniu pozytywnych relacji oraz zbudowaniu zaufania pomiędzy członkami grupy. Osoby biorące udział w szkoleniu mają szansę poznać się od strony nieformalnej, co ułatwia i czyni bardziej efektywną współpracę na polu zawodowym.

Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych

Symbol kursu:ZL-004
Liczba dni:1

Konflikty interpersonalne w miejscu pracy są nieuniknione. Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kompetencji rozwiązywania konfliktów metodą mediacji oraz negocjacji. Uczestnicy szkolenia mają okazję w formie warsztatowej, nabyć umiejętności rozpoznawania rodzaju oraz faz konfliktu oraz konstruktywnego postępowania w celu jego rozwiązania.

Metody walki ze stresem

Symbol kursu:ZL-003
Liczba dni:1

Uczestnicy szkolenia mają możliwość zapoznania się z podstawowymi metodami radzenia sobie ze stresem w praktyce, a także dowiedzieć się: Kiedy stres mobilizuje a kiedy demotywuje pracowników? Czy osoba pozbawiona stresu staje się lepszym pracownikiem? W jaki sposób każdy z nas może walczyć ze stresem indywidualnie i co może zrobić pracodawca, aby zminimalizować niekorzystny wpływ stresu?

Doskonalenie autoprezentacji

Symbol kursu:ZL-002
Liczba dni:1

Celem szkolenia jest warsztatowa praca nad kształtowaniem własnego wizerunku. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się, w jaki sposób poprzez komunikację werbalną oraz zachowania pozawerbalne (“mowę ciała”) można wpływać na odbiór własnej osoby przez innych ludzi. A także, w jaki sposób zwiększyć swoją siłę wpływu w kontaktach interpersonalnych.

Trening asertywności

Symbol kursu:ZL-001
Liczba dni:1

Badania dowiodły, iż zachowania asertywne wpływają na wzrost poczucia własnej wartości, ułatwiają komunikację między ludźmi i pozwalają na realizowanie indywidualnych celów osobistych i zawodowych. Szkolenie umożliwia rozpoznanie głównych obszarów trudności we własnych zachowaniach przy wykorzystaniu mapy asertywności oraz pozwala na kształtowanie osobistych umiejętności asertywnego monologu wewnętrznego. Uczestnicy szkolenia biorą udział w treningu zachowań asertywnych.

Analiza Szeregu Czasowego

Symbol kursu:D-008
Liczba dni:1

Metody analizy szeregów czasowych są użyteczne w planowaniu, w technikach regulacji, przy identyfikowaniu zmian w procesach, generowaniu prognoz i przy mierzeniu wpływu niektórych zewnętrznych interwencji lub działań. Analiza szeregów czasowych jest również użyteczna dla porównywania projektowanych osiągów procesu z przewidzianymi wartościami szeregów czasowych, jeżeli miały być wprowadzone określone zmiany.