Jakość w motoryzacji

Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009

Symbol kursu:TS-001
Liczba dni:2

Szkolenie zapoznaje z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego (wg ISO/TS 16949) w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja specyfikacji poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.

Audytor wewnętrzny systemu wg ISO/TS 16949:2009

Symbol kursu:TS-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949 i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu wg ISO/TS 16949:2009

Symbol kursu:TS-003
Liczba dni:3

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania Jakością opartym na specyfikacji ISO/TS 16949. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (narzędzia zarządzania i ich zastosowanie, techniki implementowania wymagań specyfikacji i klientów, dokumentowanie i inne).

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Symbol kursu:TS-004
Liczba dni:1

Szkolenie przedstawia zaawansowane narzędzia statystyczne służące sterowaniu procesem. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z statystyką, wskaźniki zdolności procesów i maszyn, tworzenie i interpretacja kart kontrolnych. Wszystko to poparte jest praktycznymi ćwiczeniami przybliżającymi uczestnikom zagadnienia SPC w sposób łatwy i zrozumiały, także dla osób bez specjalistycznego przygotowania matematycznego.

Analiza systemów pomiarowych (MSA)

Symbol kursu:TS-005
Liczba dni:1

Szkolenie omawia zagadnienia związane z oceną systemów pomiarowych firmy. Omawiane są zarówno systemy do oceny cech mierzalnych, jak i cech alternatywnych. Szkolenie zawiera liczne przykłady praktyczne.

Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)

Symbol kursu:TS-006
Liczba dni:1

Szkolenia zapoznaje z metodą analizowania przyczyn i skutków wad. Podczas szkolenia omawiane są rodzaje FMEA, sposoby wykonywania analizy oraz jej wpływ na doskonalenia wyrobu/procesu. Podczas szkolenia przeprowadzona jest kompleksowa analiza wybranego przez uczestników wyrobu lub procesu. Po szkoleniu uczestnicy bez problemów potrafią zastosować FMEA w swojej codziennej pracy.

Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP)

Symbol kursu:TS-007
Liczba dni:1

Szkolenie omawia zagadnienia związane z zatwierdzaniem części do produkcji. Omawiane jest sposób dokumentowania PPAP, jego poziomy oraz formy przedkładania zatwierdzeń klientowi. Podczas szkolenia wykonywany jest przykładowy proces zatwierdzania części.

Zaawansowane planowanie jakości (APQP)

Symbol kursu:TS-008
Liczba dni:1

Szkolenie omawia zagadnienia związane z zaawansowanym planowaniem jakości podczas nowych uruchomień. Omawiane są wymagania podręcznika APQP oraz specyficzne klientów. Podczas szkolenia wykonywany jest kompleksowy plan uruchomienia wybranego przez uczestników produktu.