Doskonalenie organizacji

Doskonalenie procesów

Symbol kursu:D-007
Liczba dni:1

Szkolenie odbywa się w formie warsztatów/gry symulującej działania przedsiębiorstwa. Podczas nich wskazywane są źródła marnotrawstwa w firmie oraz przybliżane są technik jego zwalczania z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing i innych. Warsztaty wykazują jak postępować by proces produkcyjny był tańszy, bardziej efektywny i nastawiony na utrzymanie jakości.

Koszty jakości

Symbol kursu:D-006
Liczba dni:1

Jednym z elementów doskonalenia systemów zarządzania podanym w normie ISO 9004 jest zastosowanie w organizacji analizy kosztów jakości. Szkolenie pokazuje w jaki sposób podejść do tego zagadnienia. Zapoznaje także z metodologiami podziału kosztów jakości, sposobami ich zarządzania oraz praktycznymi rozwiązaniami wpływającymi na ekonomikę organizacji.

Filozofia Kaizen

Symbol kursu:D-005
Liczba dni:1

Filozofia Kaizen zastosowana w przedsiębiorstwie angażuje wszystkich pracowników w proces doskonalenia. Filozofia zwraca uwagę na ciągłą analizę procesów, zasad postępowania, sposobów i standardów pracy. Pozwala ona na odnalezienie i wyeliminowanie błędów i niedoskonałości w działaniu przedsiębiorstwa.

Techniki modelowania procesów

Symbol kursu:D-004
Liczba dni:1

Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za projektowanie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, audytorów wewnętrznych oraz innych uczestników zaangażowanych np. w system zarządzania jakością organizacji. Obejmuje ono takie zagadnienia jak: rola podejścia procesowego w organizacji, identyfikację procesów, mapowanie procesów, ustalanie skutecznych i efektywnych wskaźników dla procesów, ciągłe doskonalenie procesów. Do celów szkoleniowych wykorzystywane są narzędzia informatyczne.

Lean Manufacturing

Symbol kursu:D-003
Liczba dni:5

Szkolenie ma charakter warsztatów mających na celu przedstawienie koncepcji oraz teoretycznych podstaw “szczupłego wytwarzania” wraz z towarzyszącymi jej podstawowymi narzędziami i metodami. Szkolenie składa się z 5 bloków. Uczestnicy mogą wybrać blok podstawowy (1. blok) lub pełen kurs omawiający szczegółowo poszczególne narzędzia i techniki (5S, TPM, SMED, itd.).

Znak CE – wyroby budowlane

Symbol kursu:D-002
Liczba dni:1

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu wyroby budowlane muszą wypełnić szereg wymagań zawartych w Dyrektywie UE, jak i Ustawie. W zależności od rodzaju wyrobu, ryzyka związanego z jego zastosowaniem mamy do czynienie z różnymi typami oceny zgodności. Aby właściwie przeprowadzić ten proces niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu oceny ryzyka, wykonywania badań typu, jak i wdrażania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Na szkoleniu uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z wymaganiami związanymi z tymi obszarami.

Znak CE – dyrektywa maszynowa

Symbol kursu:D-001
Liczba dni:1

Obecnie każda maszyna lub urządzenie musi być oznaczone znakiem CE. Szkolenie przybliża uczestnikom zagadnienia oceny zgodności w UE, wymagania dyrektywy maszynowej oraz zapoznaje z praktycznym sposobem wykonywania procedury oceny maszyn w przedsiębiorstwie, w sposób efektywny i skuteczny.

Wprowadzanie TQM w organizacji

Symbol kursu:Q-008
Liczba dni:1

Szkolenie przedstawia idee filozofii Total Quality Management (TQM). Szkolenie skierowane jest głównie do firm, które wdrożyły już systemy zarządzania jakością, a spełnienie wymagań norm przestało być dla nich wyzwaniem. Szkolenie wprowadza w tajniki “Zarządzania przez Jakość” oraz osiągania “doskonałości”. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami tej filozofii oraz metodami i technikami używanymi do jej implementacji w organizacji.

Six-sigma

Symbol kursu:Q-007
Liczba dni:1

Szkolenie jest wprowadzeniem do filozofii six-sigma. Filozofia ta dąży do ograniczenia liczby wadliwych wyrobów w procesie i jednocześnie jego doskonalenia. Przedstawia zasady jej działania w przedsiębiorstwie. Filozofia six-sigma sprawdziła się już na arenie najlepszych przedsiębiorstw z bardzo dobrymi wynikami. Szkolnie ukazuje również drogę do wdrożenia tej filozofii w firmie.