Bezpieczeństwo i higiena

Wymagania normy PN-N-18001:2004/OHSAS 18001

Symbol kursu:S-001
Liczba dni:1

Szkolenie zapoznaje z wymagania normy PN-N-18001:2004 i/lub OHSAS 18001 w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja normy poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP

Symbol kursu:S-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania BHP i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu zarządzania BHP

Symbol kursu:S-003
Liczba dni:2

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania BHP opartym na normie 18001. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się z normą, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (analiza ryzyka zawodowego, zastosowanie przepisów prawa, techniki implementowania wymagań normy, dokumentowanie systemu i inne).

Ocena ryzyka zawodowego wg PN-N-18002/Risc Sroce

Symbol kursu:S-004
Liczba dni:1

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego wymagane jest we wszystkich organizacjach, nie tylko tych wdrażających systemu zarządzania BHP. Dla prawidłowego wykonania procesu oceny niezbędna jest znajomość odpowiednich metodologii. Szkolenia zapoznaje uczestników z dwoma najpopularniejszymi: Risk Score oraz opartej na normie PN-N-18002:2000. Metodologie te mogą być także wykorzystywane do oceny ryzyka stanowiskowego czy związanego z maszynami (np. przy znakowaniu CE). Szkolenie oprócz praktycznych przykładów, prezentuje także narzędzia informatyczne wspierające proces oceny.