Bezpieczeństwo informacji

Wymagania normy ISO/IEC 27001:2005

Symbol kursu:BS-001
Liczba dni:1

Szkolenie zapoznaje z wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja normy ISO/IEC 27001 poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.

Audytor wewnętrzny systemu ZBI

Symbol kursu:BS-002
Liczba dni:2

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu ZBI

Symbol kursu:BS-003
Liczba dni:2

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartym na normie ISO 27001. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się z normą, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (analiza ryzyka, techniki implementowania wymagań normy, dokumentowanie systemu i inne).

Przeprowadzanie procesu oceny ryzyka

Symbol kursu:BS-004
Liczba dni:1

Jednym z podstawowych elementów systemu ZBI jest wykonanie oceny ryzyka dla posiadanych aktywów. Szkolenie omawia metodologię przeprowadzenia tej oceny oraz przedstawia praktyczny przykład wykonania jej w firmie.