Zarządzanie produkcją

Oferta współpracy z Quem w obszarze zarządzania produkcją obejmuje problematykę planowania i optymalizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze statystycznym sterowaniem procesami wytwarzania. Zarządzanie produkcją to umiejętność doboru instrumentarium zarządzania, jego stosowania i interpretacji uzyskiwanych wyników celem podejmowania racjonalnych decyzji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Quem świadczy usługi doradcze w zakresie narzędzi służących do kompleksowego zarządzania produkcją - od planowania (harmonogramowanie), poprzez realizację (metody sterowania przepływem produkcji; sposoby usprawniania i optymalizacji procesów produkcyjnych; statystyczne sterowanie procesami) i rozliczanie produkcji, aż po raportowanie. Zarządzanie produkcją to również umiejętność doboru i kierowania zespołem produkcyjnym. Quem kształci liderów zespołów produkcyjnych poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie: zasad efektywnej organizacji pracy, budowania zespołu i roli lidera w zespole produkcyjnym, motywacji i delegowania zadań, komunikacji wewnętrznej oraz efektywnego rozwiązywania konfliktów.