Systemy zarządzania

Quem świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie opracowywania systemów zarządzania opartych na standardach ISO i innych. System zarządzania jest określonym sposobem postępowania w zarządzaniu firmą. Istnieje możliwość wdrażania kilku systemów jednocześnie (takie systemy nazywamy zintegrowanymi). System zarządzania może być wdrożony bez oparcia o jakikolwiek standard. Jedna wdrażając system zgodnie z wymaganiami wybranej normy mają Państwo gwarancję, że system ten będzie kompletny oraz, że będzie spełniał funkcje jakich się od niego oczekuje. Aby system był sprawny i efektywny musi być odpowiednio zaprojektowany i wdrożony tak, aby zgodny był z charakterem i specyfiką danej organizacji, a kadra firmy poddana szkoleniom wyjaśniającym sens istnienia systemu i wymagania przezeń stawiane. Zadanie to nie jest rzeczą prostą, dlatego powierza się je specjalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami przyjętej normy, system poddaje się weryfikacji strony trzeciej (jednostki certyfikującej). Quem wspiera wszystkie etapy wdrożenia systemu począwszy od rozpoznania procesów firmy kończąc na uzyskaniu przez firmę certyfikatu jednostki zewnętrznej.