Quem Systemy Zarządzania

Biuro:
Inkubator Przedsiębiorczości
Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3 p. 801
60-965 Poznań

tel.: 61 665 28 54 
       61  665 27 42 
 fax: 61  665 28 54 
www.quem.pl

W sprawach wdrożeń:
systemy@quem.pl

W sprawach szkoleń:
szkolenia@quem.pl

W sprawach innych:
info@quem.pl