Kolejne wdrożnie OHSAS

W dniach 22-23.11.2012 w firmie PROMENS Międzyrzecz odbył się audyt certyfikujący, który potwierdził zgodność wdrożonego w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami normy OHSAS 18001:2007. Firma z Międzyrzecza jest pierwszym zakładem w międzynarodowej grupie PROMENS, który uzyskał certyfikat systemu zarządzania BHP. Serdecznie gratulujemy!