ISO/TS 16949 – System zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej

      ISO/TS 16949 jest specyfikacją techniczną będącą rozwinięciem wymagań zawartych w normie ISO 9001, specjalnie dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. Prawidłowo wdrożony system zarządzania jakością oparty o ISO/TS 16949 gwarantuje minimalizację strat poprzez eliminację wad oraz podniesienie jakości wyrobów firmy działającej w branży motoryzacyjnej. Specyfikacja ISO/TS 16949 została opracowana przez i na potrzeby największych producentów pojazdów zrzeszonych w International Automotive Task Force (do którego należą min. marki: BMW; DaimlerChrysler; Fiat; Ford; Opel, Peugeot; Citroen; Renault; Volkswagen). Specyfikacja ISO/TS 16949 ujednolica i zastępuje dotychczasowe standardy przemysłu motoryzacyjnego, takie jak: QS-9000; VDA 6.1; EAQF; AVSQ.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg ISO/TS 16949:

  • spełnienie wymagań stawianych przez koncerny motoryzacyjne, często będące podstawą do rozpoczęcia współpracy,
  • obniżenie kosztów, poprzez usprawnienie procesów, eliminację wad,
  • nastawienie organizacji na ciągłe doskonalenie,
  • uporządkowanie i udoskonalenie dokumentacji produkcyjnej,
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienie prestiżu w branży motoryzacyjnej z tytułu otrzymania certyfikatu ISO/TS 16949.