ISO 17025 – System zarządzania jakością w laboratoriach

       Norma PN-EN ISO/IEC 17025 podaje wymagania dotyczące budowy systemu zarządzania jakością w laboratoriach. Ich spełnienie pozwala na wdrożenie skutecznego systemu oraz spełnienie wymogów technicznych stawianych laboratoriom. System ten może być wdrożony zarówno w firmie specjalizującej się w badaniach laboratoryjnych, jak również w organizacji, gdzie laboratorium jest jedną z jednostek organizacyjnych. Prawidłowo działający system wdrożony w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 zwiększa jakość i wiarygodności przeprowadzanych w laboratorium badań, a także określa akredytowany zakres usług świadczonych przez laboratorium.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg PN-EN ISO/IEC 17025:

  • spełnienie wymagań technicznych zawartych w prawie polskim,
  • zwiększenie wiarygodności prowadzonych badań,
  • podniesienie dokładności działań laboratoryjnych,
  • usprawnienie działania laboratorium,
  • obniżenie kosztów poprzez eliminację błędów i niezgodności,
  • akredytowanie określonego zakresu badań laboratoryjnych.