ISO 14001 – System zarządzania środowiskowego

      Międzynarodowa norma ISO 14001 zawiera zbiór wymagań, których realizacja pozwala wdrożyć system zarządzania środowiskowego. Prawidłowo działający system oparty o normę ISO 14001 pozwala poprzez zarządzanie aspektami środowiskowymi oraz skuteczny nad nimi nadzór, ograniczać negatywne oddziaływanie organizacji na środowisko. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest przejawem szczególnej troski o środowisko naturalne, a także sposobem na zapewnienie zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg ISO 14001:

  • minimalizacja kosztów, poprzez ograniczenie zużycia surowców, energii, itp.,
  • zidentyfikowanie i spełnienie wymogów formalno-prawnych w dziedzinie ochrony środowiska,
  • zidentyfikowanie i ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego,
  • zwiększenie przewagi konkurencyjnej,
  • poprawa społecznego wizerunku organizacji,
  • prestiż wynikająca z otrzymania certyfikatu ISO 14001.

Czas wdrożenia sytemu zarządzania jakością wg ISO 14001:

  • dla firmy ok. 15 os., 3-4 miesiące,
  • dla firmy ok. 50 os., 4-6 miesięcy,
  • dla firmy ok. 100 os., 5-6 miesięcy,
  • dla firm dużych > 250 os., powyżej 6 miesięcy.