IRIS – System zarządzania jakością w branży kolejowej

       Standard IRIS (International Railway Industry Standard) jest rozwinięciem wymagań zawartych w normie ISO 9001, specjalnie dla potrzeb branży kolejowej. Prawidłowo wdrożony system zarządzania jakością oparty o IRIS, gwarantuje minimalizację strat poprzez eliminację wad oraz podniesienie jakości wyrobów firmy działającej w łańcuchu dostaw branży kolejowej (producenci taboru, integratorzy systemów, operatorzy, itp.). Specyfikacja IRIS jest inicjatywą czterech największych producentów tej branży (Bombardier Transportation, Siemens Transportation, Alstom Transport i AnsaldoBreda) popartą przez UNIFE (Union of European Railway Industries). Certyfikat systemu wg IRIS zastępuje świadectwa wydawane przez poszczególnych inicjatorów.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg IRIS:

  • wzrost jakości w całym łańcuchu dostaw branży kolejowej,
  • kontrola i redukcja ryzyka związanego w wyborem dostawcy,
  • zorientowanie działań na procesy i wymagania w zakresie jakości produkcji,
  • usprawnienie i udoskonalenie działań,
  • zwiększenie zysków poprzez zwiększenie zadowolenia klientów oraz eliminację błędów,
  • poprawienie konkurencyjności,
  • optymalizacja kosztów w związku z jedną procedurą kwalifikacyjną (IRIS i ISO 9001),
  • zapewnienie wiarygodności i prestiżu z tytułu otrzymania certyfikatu IRIS.