Audytor wewnętrzny systemu wg ISO/TS 16949:2009

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub będą pracowały w firmach z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949 i będą związane z audytowaniem tegoż systemu. Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób zapoznają się z aspektami audytowania organizacji. Szkolenie zawiera liczne praktyczne przykłady i scenki z “codzienności audytowej”. Szkolenie omawia również wytyczne normy ISO 19011 (wytyczne dot. audytowania). Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu audytora wewnętrznego.

Pełnomocnik systemu wg ISO/TS 16949:2009

Adresatem szkolenia są osoby, które będą zarządzać lub już zarządzają Systemem Zarządzania Jakością opartym na specyfikacji ISO/TS 16949. Oprócz pełniejszego i bardziej szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją, uczestnicy szkolenia nabywają praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania systemu (narzędzia zarządzania i ich zastosowanie, techniki implementowania wymagań specyfikacji i klientów, dokumentowanie i inne).

Statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Szkolenie przedstawia zaawansowane narzędzia statystyczne służące sterowaniu procesem. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z statystyką, wskaźniki zdolności procesów i maszyn, tworzenie i interpretacja kart kontrolnych. Wszystko to poparte jest praktycznymi ćwiczeniami przybliżającymi uczestnikom zagadnienia SPC w sposób łatwy i zrozumiały, także dla osób bez specjalistycznego przygotowania matematycznego.

Analiza systemów pomiarowych (MSA)

Szkolenie omawia zagadnienia związane z oceną systemów pomiarowych firmy. Omawiane są zarówno systemy do oceny cech mierzalnych, jak i cech alternatywnych. Szkolenie zawiera liczne przykłady praktyczne.

Analiza przyczyn i skutków wad (FMEA)

Szkolenia zapoznaje z metodą analizowania przyczyn i skutków wad. Podczas szkolenia omawiane są rodzaje FMEA, sposoby wykonywania analizy oraz jej wpływ na doskonalenia wyrobu/procesu. Podczas szkolenia przeprowadzona jest kompleksowa analiza wybranego przez uczestników wyrobu lub procesu. Po szkoleniu uczestnicy bez problemów potrafią zastosować FMEA w swojej codziennej pracy.

Proces zatwierdzania części do produkcji (PPAP)

Szkolenie omawia zagadnienia związane z zatwierdzaniem części do produkcji. Omawiane jest sposób dokumentowania PPAP, jego poziomy oraz formy przedkładania zatwierdzeń klientowi. Podczas szkolenia wykonywany jest przykładowy proces zatwierdzania części.

Zaawansowane planowanie jakości (APQP)

Szkolenie omawia zagadnienia związane z zaawansowanym planowaniem jakości podczas nowych uruchomień. Omawiane są wymagania podręcznika APQP oraz specyficzne klientów. Podczas szkolenia wykonywany jest kompleksowy plan uruchomienia wybranego przez uczestników produktu.

ISO/TS 16949:2009

Szkolenie zapoznaje z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością dla dostawców przemysłu motoryzacyjnego (wg ISO/TS 16949) w sposób zrozumiały i jasny dla uczestników. Interpretacja specyfikacji poparta jest bogatymi przykładami praktycznymi i ćwiczeniami, co znacznie ułatwia jej zrozumienie oraz implementację w konkretnej organizacji.