ISO 9001

System zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

      Norma ISO 9001 jest to zbiór wymagań, których spełnienie ma na celu zwiększenie skuteczności dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta. Mówiąc wprost, wdrożenie systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001 wpływa na usprawnienie działalności firmy w obszarze realizacji potrzeb klienta i ich zaspokajania. Prawidłowość działania przygotowanego systemu potwierdza się przeprowadzając jego certyfikację. Prawidłowo zbudowany system zarządzania jakością oparty o ISO 9001, nie powoduje rozrostu dokumentacji, natomiast ją systematyzuje i usprawnia jej obieg.

Główne korzyści z wdrożenia systemu wg ISO 9001:2008:

 • poprawa przepływu informacji,
 • uporządkowanie dokumentacji,
 • zintegrowanie i zmotywowanie personelu,
 • poprawienie konkurencyjności,
 • podniesienie jakości oferowanej usługi/produktu poprzez wprowadzenie podejścia procesowego,
 • eliminacja niepowodzeń,
 • usprawnienie i udoskonalenie działań,
 • zwiększenie zysków, poprzez zwiększenie zadowolenia klientów oraz eliminacje błędów,
 • zapewnienie prestiżu z tytułu otrzymania certyfikatu ISO 9001:2008.

Czas wdrożenia sytemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008:

 • dla firmy ok. 15os., 2-3 miesiące,
 • dla firmy ok. 50os., 3-4 miesiące,
 • dla firmy ok. 100 os., 4-6 miesięcy,
 • dla firm dużych > 250 os., powyżej 6 miesięcy (w zależności od złożoności procesów)