“Quem” Systemy Zarządzania
ul. Kórnicka 5 p.16
60-965 Poznań

tel. (0) 61 665 28 54
fax. (0) 61 665 27 42
www.quem.pl

W sprawach wdrożeń:
systemy@quem.pl

W sprawach szkoleń:
szkolenia@quem.pl

W sprawach innych:
info@quem.pl